Tanıtım Videosu Talep Formu S.S.S.

GÜRSAN

İletişim Formu Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İletişim Formu Açık Rıza Metni

GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
İLETİŞİM FORMU │ VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA METNİ


İşbu rıza metni tarafınıza aydınlatma yapıldıktan sonra sunulmuştur. GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ’nde belirtilen kanun kapsamındaki hakları saklıdır. Verilen rıza beyanı her zaman geri alınabilir.

Veri sorumlusu GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Gürsan Teknik”) doldurmuş olduğum iletişim formunun incelenmesi nezdinde, 6698 sayılı Kanun kapsamında yer alan kişisel verilerimin, soru ya da görüşlerime cevap verilebilmesi, görüşlerimin değerlendirilebilmesi, tarafımla iletişime geçilebilmesi ve resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde bu makamlara açıklama yapılabilmesi için bu verilerimin, https://www.gursanteknik.com/ internet sitesinde dijital olarak bulunan iletişim formunun ekinde yer alan “Gürsan Teknik Hizmetler Anonim Şirketi İletişim Formu Aydınlatma Metni” içerisinde belirtilen kapsam ve amaçlar çerçevesinde verilerimin işlenmesi (elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem) ile ilgili açık rıza beyanıma ihtiyaç duyulmuştur. Rıza beyanına istinaden işlenecek kişisel veriler ve niteliği ilgili aydınlatma metninde belirtilmiştir.

Kişisel verilerim, https://www.gursanteknik.com/ internet sitesinde dijital olarak bulunan aydınlatma metninde beyan edildiği gibi güvence altına alınmıştır.
İşbu metinde yer alan hususlarla ilgili Gürsan Teknik tarafından GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ ile bilgilendirildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerimin işlenmesi hakkında tam ve açık bir aydınlatma yapıldığını, kişisel verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren işlem türüne Kanun kapsamında rıza gösterdiğimi ve ilgili metni okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

E-BÜLTEN KAYIT
İşbu form aracılığıyla toplanacak kişisel verilerim firmaya/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve taleplerin/şikayetlerin takibi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK')'na uygun olarak veri sorumlusu Gürsan Teknik Hizmetler Anonim Şirketi tarafından işlenecektir.