Tanıtım Videosu Talep Formu S.S.S.

GÜRSAN

Entegre Sistem Politikamız

Yaşam için teknik çözümler

Gürsan
Entegre Sistem Politikaları

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ve toplumun memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin odak noktasıdır. Taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz tamamlayıp teslim ederiz.

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve enerji performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız.

Kanunlara ve Mevzuatlara Uyum: Tüm faaliyetlerimizi yasa ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütürüz.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hâkim, konusunda bilgili, işini gerçekten seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli birtakım olarak çalışırız.

İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak: İş sürecimizde insan ve çevre sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Bu amaçla,

■ İş Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun¸ yönetmelik ve standartlara uyulur.

■ İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.

■ Yeni proje ve proseslerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.

■ Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.

■ Atıkları minimuma indirmek¸ kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

■ Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize¸ ülkeye ve dünyaya yaymak.

■ Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

■ Çalışanlara ve tedarikçilere¸ çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

Enerji Yönetimi: Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını sağlar, enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımlar geliştiririz.

Kaliteli Hizmet: Tüm projelerimizi ve hizmetlerimizi müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretmeye çalışırız.

E-BÜLTEN KAYIT
İşbu form aracılığıyla toplanacak kişisel verilerim firmaya/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve taleplerin/şikayetlerin takibi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK')'na uygun olarak veri sorumlusu Gürsan Teknik Hizmetler Anonim Şirketi tarafından işlenecektir.