Tanıtım Videosu Talep Formu S.S.S.

GÜRSAN

E-Bülten Kayıt Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

E-Bülten Kayıt Açık Rıza Metni

GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
E-BÜLTEN KAYDI │ VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA METNİ


İşbu rıza metni tarafınıza aydınlatma yapıldıktan sonra sunulmuştur. GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ E-BÜLTEN KAYDI AYDINLATMA METNİ’nde belirtilen kanun kapsamındaki hakları saklıdır. Verilen rıza beyanı her zaman geri alınabilir.

Veri sorumlusu GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Gürsan Teknik”) doldurmuş olduğum e-bülten kaydının incelenmesi nezdinde, 6698 sayılı Kanun kapsamında yer alan kişisel verilerimin, e-bülten yoluyla tarafınızca yapılması düşünülen bilgilendirme, duyuru, tanıtım, pazarlama etkinlikleri, özel gün kutlamaları gibi ticari elektronik ileti paylaşımlarının gerçekleştirilebilmesi, Gürsan Teknik’in marka değerini arttırmaya yönelik aksiyonların planlaması ile iletişim, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin kurgulanabilmesi ve resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde bu makamlara açıklama yapılabilmesi için bu verilerimin, https://www.gursanteknik.com/ internet sitesinde dijital olarak bulunan iletişim formunun ekinde yer alan “Gürsan Teknik Hizmetler Anonim Şirketi E-Bülten Kaydı Aydınlatma Metni” içerisinde belirtilen kapsam ve amaçlar çerçevesinde verilerimin işlenmesi (elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem) ile ilgili açık rıza beyanıma ihtiyaç duyulmuştur. Rıza beyanına istinaden işlenecek kişisel veriler ve niteliği ilgili aydınlatma metninde belirtilmiştir.

Kişisel verilerim, https://www.gursanteknik.com/ internet sitesinde dijital olarak bulunan aydınlatma metninde beyan edildiği gibi güvence altına alınmıştır.

İşbu metinde yer alan hususlarla ilgili Gürsan Teknik tarafından GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ E-BÜLTEN KAYDI AYDINLATMA METNİ ile bilgilendirildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerimin işlenmesi hakkında tam ve açık bir aydınlatma yapıldığını, kişisel verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren işlem türüne Kanun kapsamında rıza gösterdiğimi ve ilgili metni okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

E-BÜLTEN KAYIT
İşbu form aracılığıyla toplanacak kişisel verilerim firmaya/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve taleplerin/şikayetlerin takibi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK')'na uygun olarak veri sorumlusu Gürsan Teknik Hizmetler Anonim Şirketi tarafından işlenecektir.