Tanıtım Videosu Talep Formu S.S.S.

GÜRSAN

Çerez Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Çerez Politikası

GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ
ÇEREZ POLİTİKASI


Değerli Ziyaretçi,
Gürsan Teknik Hizmetler Anonim Şirketi (“Gürsan Teknik”) olarak önceliğimiz internet sitemizi ziyaret eden sizlere en iyi deneyimi sunarken gizliliğinizi ve güvenliğinizi temin etmek birincil önceliğimizdir.

Bu Çerez Politikası’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri:
Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Sitemizde hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri: Çerezler, kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli (zorunlu), işlevsel, performans-analitik çerezler ile reklam-pazarlama çerezleri olarak çeşitlendirilir. Bu çerçevede, internet sitemizde verdiğimiz hizmetlerin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli (zorunlu), işlevsel, performans-analitik çerezler kullanılmaktadır.

Bu kapsamda internet sitemizde,
1. Kullanıcıyı tanımlamak ve web sitesinin açık kaldığı sürece kullanıcının bilgilerini sistemde tutmak amacıyla “PHPSESSID” isimli birinci taraf, zorunlu, oturum çerezini (oturum sonlanana kadar),
2. Ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel verinin oluşturulması amacıyla kullanıcıları ayırt etmek üzere “_ga” isimli birinci taraf, kalıcı, performans-analitik çerezini (2 yıl süreyle),
3. Kullanıcıları ayırt etmek amacıyla “_gid” isimli üçüncü taraf, performans-analitik çerezini (24 saat süreyle),
4. İnternet sitemizin performansını ve hata oranını belirlemek amacıyla “_gat_gtag_UA_*” performans-analitik çerezini (1 dakika süreyle),
5. Sayfa görüntülenmelerini depolamak ve saymak için “_ga_*” performans-analitik çerezini (2 yıl süreyle) IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Çerezler, internet sitemize ve uygulamamıza eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlarınıza özeldir. İnternet sitemizi başka bir cihazdan ziyaret ettiğinizde, daha önceki ziyaretiniz sırasında toplanan çerezler kullanılamayacaktır.

Çerez Yönetimi

İnternet sitemize erişim sağladığınız cihaz üzerinde çerez tutulmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları üzerinden çerez kullanımını engelleyebilir, sınırlayabilir ve silebilirsiniz. Bu tercihlerinizi sonradan değiştirmeniz de mümkündür.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

E-BÜLTEN KAYIT
İşbu form aracılığıyla toplanacak kişisel verilerim firmaya/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve taleplerin/şikayetlerin takibi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK')'na uygun olarak veri sorumlusu Gürsan Teknik Hizmetler Anonim Şirketi tarafından işlenecektir.